Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TPC: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE - 04/04/2019 12:10:08
TPC: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông báo link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190401_20190401--TPC--CBTT-Duong-Link-Cung-Cap-Tai-Lieu-Hop-DHDCD.pdf

Tin tức về TPC

Tin tức cùng ngành