Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TPC: Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

HOSE - 09/04/2019 12:02:16
TPC: Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

 Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190408_20190408--TPC--CBTT-Thoi-Gian-va-Dia-Diem-To-Chuc-DHDCD-Thuong-Nien-Nam-2019.pdf

Tin tức về TPC

Tin tức cùng ngành