Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPK: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu sang diện kiểm soát

HOSE - 09/04/2019 13:54:13
VPK: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu sang diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (mã CK: VPK) sang diện kiểm soát như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190405_20190405--VPK--TB-chuyen-co-phieu-sang-dien-kiem-soat.pdf

Tin tức về VPK

Tin tức cùng ngành