Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PET: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

HOSE - 09/04/2019 18:40:05
PET: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190403_20190403--PET--TB-ve-viec-to-chuc-dhcd-thuong-nien-2019.pdf

Tin tức về PET

Tin tức cùng ngành