Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

QPH: Giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước tại BCTC hợp nhất năm 2018

HNX - 09/04/2019 19:30:25
QPH: Giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước tại BCTC hợp nhất năm 2018
.

Tài liệu đính kèm
  000000008345465_8262bn_20190409_1.PDF

Tin tức về QPH

Tin tức cùng ngành