Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPK: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC năm 2018

HOSE - 16/04/2019 17:09:03
VPK: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC năm 2018

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật thông báo giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC năm 2018  như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190416_20190416--VPK--CV-giai-trinh-y-kien-cua-kiem-toan--kem-xac-nhan-cua-KT.pdf

Tin tức về VPK

Tin tức cùng ngành