Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPK: Thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát

HOSE - 18/04/2019 15:18:21
VPK: Thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190418_20190418--VPK--TB-vv-dua-cp-giao-dich-toan-thoi-gian-tro-lai-duoi-dang-ck-bi-kiem-soat.pdf

Tin tức về VPK

Tin tức cùng ngành