Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PHN: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức và quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

HNX - 18/04/2019 17:44:29
PHN: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức và quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019
.

Tài liệu đính kèm
  000000008383120_thay_doi_dkcc.pdf

Tin tức về PHN

Tin tức cùng ngành