Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VEF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HNX - 19/04/2019 15:39:08
VEF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VEF của CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 16/05/2019 đến ngày 20/06/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị Almaz, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyển quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tin tức về VEF

Tin tức cùng ngành