Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPK: Giải trình chênh lệch LNST quý 1.2019 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 22/04/2019 15:44:52
VPK: Giải trình chênh lệch LNST quý 1.2019 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật giải trình chênh lệch LNST quý 1.2019 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190422_20190422--VPK--Giai-trinh-BCTC-quy-1.pdf

Tin tức về VPK

Tin tức cùng ngành