Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Đại hội cổ đông Tiến Thành (TTH) thông qua kế hoạch lãi 65 tỷ năm 2019

TTT - 23/04/2019 16:05:07
Năm 2019, Tiến Thành lên kế hoạch 240 tỷ đồng doanh thu, tăng 5,2% so với 2018 và 65 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 2,5%.

Sáng nay, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (mã chứng khoán TTH) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Điều đáng chú ý nhất Đại hội cổ đông năm nay của công ty là quyết định phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được cổ đông nhất trí thông qua.

Năm 2018 vượt kế hoạch lợi nhuận, ĐHCĐ thông qua chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu

Năm 2018, Tiến Thành đạt 228 tỷ đồng doanh thu và 63,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả này, công ty đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 mà cổ đông giao phó.

Theo tổng kết tại đại hội, mặc dù năm 2018 công ty vượt kế hoạch kinh doanh nhưng hiện tại, một số dự án của công ty đang bị chậm tiến độ trong đó dự án Tiến Thành Tower chưa hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và chưa triển khai thi công. Dự án hợp tác đầu tư sản xuất rượu với công ty EMJ Hà Nam cũng chậm tiến độ đề ra.

Tại Đại hội cổ đông, ban lãnh đạo công ty trình kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%. Thảo luận tại Đại hội, cổ đông yêu cầu ban lãnh đạo giải thích lý do vì sao công ty đạt kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch mà không chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Ban lãnh đạo công ty đã lý giải rõ, hiện tại, Tiến Thành đang rất cần tiền cho các hoạt động kinh doanh như đầu tư vào mảng rượu, thời trang, bất động sản…Chính vì thế, Tiến Thành muốn giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư, gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Cũng theo lý giải của ban lãnh đạo Tiến Thành, mảng phân phối thời trang là một mảng có mức tăng trưởng cao những năm gần đây và đây cũng là mảng công ty có thể phát triển thêm nữa. Chính bởi vậy, HĐQT công ty nhận thấy việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư là điều nên làm.

Đại hội cổ đông sau đó đã thông qua tờ trình Kết quả kinh doanh năm 2018 cũng như phân phối lợi nhuận với tỷ lệ tán thành 100%.

Năm 2019 đặt kế hoạch 65 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, sẽ trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông

Năm 2019, Tiến Thành lên kế hoạch 240 tỷ đồng doanh thu, tăng 5,2% so với 2018 và 65 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 2,5%. Năm 2019, công ty dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 10%.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của công ty là tập trung nguồn lực, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục cần thiết để triển khai các dự án đầu tư (dự án Tiến Thành Tower, dự án đầu tư sản xuất rượu với EMJ Hà Nam…) theo đúng tiến độ, tạo dòng tiền ổn định trong những năm tới.

Bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế 2 thành viên vừa từ nhiệm

2 thành viên Hội đồng quản trị công ty là ông Nguyễn Thành Lê và bà Nguyễn Trần Linh Chi từ nhiệm vị trí. Công ty tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên mới gồm:

-Ông Vũ Quốc Hoà sinh năm 1985, từng là chuyên viên tại các công ty chứng khoán và hiện đang là trưởng phòng đầu tư tài chính tại Poliland.

-Ông Phan Thanh Nam sinh năm 1978, từng đảm nhiệm chức vụ giám sát khu vực và quản lý vùng tại công ty Sơn 4 Orrange và TOA Việt Nam, hiện đang là quản lý bộ phận kinh doanh của công ty KCC Việt Nam.

Tin tức về TTH

Tin tức cùng ngành