Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TPC: Thông báo đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát

HOSE - 26/04/2019 12:43:53
TPC: Thông báo đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông báo đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190425_20190425--TPC--CBTT-Nhan-Don-Tu-Nhiem-Cua-Thanh-Vien-BKSNguyen-Thanh-Dung.pdf

Tin tức về TPC

Tin tức cùng ngành