Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TPC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE - 26/04/2019 19:13:24
TPC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190426_20190426--TPC--NQ-Va-Bien-Ban-Hop-DHDCD-Thuong-Nien-Nam-2019.pdf

Tin tức về TPC

Tin tức cùng ngành