Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HHS: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

HOSE - 02/05/2019 09:45:42
HHS: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông báo Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190426_20190426--HHS--BB-BKS-vv-bau-Truong-BKS.pdf

Tin tức về HHS

Tin tức cùng ngành