Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HPW: Vũ Hồng Dương - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 29.000 CP

HNX - 14/05/2019 08:14:04
HPW: Vũ Hồng Dương - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 29.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Hồng Dương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: HPW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 355.800 CP (tỷ lệ 0,48%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 29.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 29.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 384.800 CP (tỷ lệ 0,52%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/05/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/05/2019.

Tin tức về HPW

Tin tức cùng ngành