Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTL: Thông báo thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

HOSE - 26/06/2019 11:29:08
HTL: Thông báo thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

 Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long thông báo thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190625_20190625--HTL--CBTT-thay-doi-don-vi-kiem-toan-BCTC-nam-2019.pdf

Tin tức về HTL

Tin tức cùng ngành