Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Phạm Thị Hồng Hội

HOSE - 26/06/2019 15:30:27
DRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Phạm Thị Hồng Hội

Phạm Thị Hồng Hội thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190619_20190619--DRC--TB-GDCP-NLQ-NBB--Pham-Thi-Hong-Hoi.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành