Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPK: Giải trình thông tin về hoạt động SXKD

HOSE - 26/06/2019 23:26:41
VPK: Giải trình thông tin về hoạt động SXKD

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật thông báo giải trình thông tin về hoạt động SXKD như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190612_20190612--VPK--Giai-trinh-thong-tin-ve-HDKD-cua-cong-ty.pdf

Tin tức về VPK

Tin tức cùng ngành