Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PET: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

HOSE - 27/06/2019 12:13:56
PET: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190604_20190604--PET--NQHDQT-ve-viec-lua-chon-cty-kiem-toan.pdf

Tin tức về PET

Tin tức cùng ngành