Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NFC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 27/06/2019 14:29:22
NFC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NFC của CTCP Phân lân Ninh Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2018
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/06/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, xã Ninh An – huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần từ ngày 20/06/2019).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin tức về NFC

Tin tức cùng ngành