Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NNG: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 01/07/2019 17:51:55
NNG: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NNG của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/NQ/ĐHĐCĐ/NNG/19 ngày 24/04/2019 liên quan đến giữ nguyên ngành nghề kinh doanh của Công ty như trước khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 03/ĐHĐCĐ/NNG/19 ngày 24/04/2019.
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 07 năm 2019

Tin tức về NNG

Tin tức cùng ngành