Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAX: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

HOSE - 01/07/2019 18:12:41
HAX: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo  phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190626_20190626--HAX--CBTT-phat-hanh-CP-theo-chuong-trinh-lua-chon-cho-nguoi-lao-dong-trong-Cong-ty.pdf

Tin tức về HAX

Tin tức cùng ngành