Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KGM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 01/07/2019 18:38:10
KGM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KGM của CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 4,6%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 460 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/07/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang. Địa chỉ số 85-87 đường Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/07/2019 và xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin tức về KGM

Tin tức cùng ngành