Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GAS: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

HOSE - 15/07/2019 18:03:05
GAS: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190715_20190715--GAS--CBTT-vv-lua-chon-don-vi-kiem-toan.pdf

Tin tức về GAS

Tin tức cùng ngành