Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DNE: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị Kiểm toán độc lập

HNX - 18/07/2019 08:40:34
DNE: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị Kiểm toán độc lập

.


Tài liệu đính kèm
  000000008622008_472mt.sign.pdf

Tin tức về DNE

Tin tức cùng ngành