Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 02

HOSE - 22/07/2019 11:52:33
HTT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 02

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 02 của  Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (mã CK: HTT) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190722_20190722--HTT--TB-NDKCC-to-chuc-DHCD-thuong-nien-2019-lan-2.pdf

Tin tức về HTT

Tin tức cùng ngành