Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPK: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

HOSE - 22/07/2019 18:52:58
VPK: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190722_20190722--VPK--CBTT-vv-ky-HD-kiem-toan.pdf

Tin tức về VPK

Tin tức cùng ngành