Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TNW: Nguyễn Thị Nhâm - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 3.189 CP

HNX - 25/07/2019 10:41:06
TNW: Nguyễn Thị Nhâm - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 3.189 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nhâm
- Mã chứng khoán: TNW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.189 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Xuân Học
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 25.899 CP (tỷ lệ 0,16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.189 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển nhượng cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/07/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/08/2019.

Tin tức về TNW

Tin tức cùng ngành