Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TNW: Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 25.111 CP

HNX - 25/07/2019 10:41:57
TNW: Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 25.111 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TNW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.111 CP (tỷ lệ 0,16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.111 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tham gia giao dịch cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/07/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/08/2019.

Tin tức về TNW

Tin tức cùng ngành