Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TNW: Nông Quốc Bình - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 31.697 CP

HNX - 07/08/2019 16:08:27
TNW: Nông Quốc Bình - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 31.697 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nông Quốc Bình
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TNW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 31.697 CP (tỷ lệ 0,2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 31.697 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tham gia giao dịch cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/08/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/09/2019.

Tin tức về TNW

Tin tức cùng ngành