Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BLW: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (MCK: BLW)

HNX - 08/08/2019 16:36:34
BLW: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (MCK: BLW)

Tài liệu đính kèm
  000000008695949_882tb_20190808_1.PDF

Tin tức về BLW

Tin tức cùng ngành