Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMWG1902 Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung Chứng quyền MBB-HSC-MET01

HOSE - 09/08/2019 08:58:57
CMWG1902 Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung Chứng quyền MBB-HSC-MET01

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung Chứng quyền MBB-HSC-MET01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190808_20190808--CMBB1902--Bao-cao-ket-qua-PPCQ-dot-chao-ban-bo-sung.pdf

Tin tức về MWG

Tin tức cùng ngành