Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTT: Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 2 không đủ điều kiện tiến hành

HOSE - 19/08/2019 08:09:03
HTT: Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 2 không đủ điều kiện tiến hành

Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây thông báo  ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 2 không đủ điều kiện tiến hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190816_20190816--HTT--CBTT-ve-viec-khong-du-dieu-kien-to-chuc-DHCD-thuong-nien-2019-lan-thu-2.pdf

Tin tức về HTT

Tin tức cùng ngành