Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

HOSE - 19/08/2019 14:35:38
HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được tổ chức vào ngày 19/08/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190819_20190819--CTN-CAN-THO--TB-KQ-DAU-GIA.pdf

Tin tức về CTW

Tin tức cùng ngành