Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Nghị quyết HĐQT về việc hạn mức vay ngắn hạn

HOSE - 22/08/2019 08:55:10
DRC: Nghị quyết HĐQT về việc hạn mức vay ngắn hạn

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc hạn mức vay ngắn hạn như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190822_20190821--DRC--NQ-HDQT-so-11-phe-duyet-han-muc-vay-NH.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành