Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TNW: Nguyễn Cẩm Tú - Kế toán trưởng - đăng ký bán 10.800 CP

HNX - 30/08/2019 19:16:08
TNW: Nguyễn Cẩm Tú - Kế toán trưởng - đăng ký bán 10.800 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Cẩm Tú
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: TNW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.800 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.800 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tham gia giao dịch cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/09/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/09/2019.

Tin tức về TNW

Tin tức cùng ngành