Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.DPM.KIS.M.CA.T.01

HOSE - 13/09/2019 09:37:27
Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.DPM.KIS.M.CA.T.01

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.DPM.KIS.M.CA.T.01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190912_20190912--Chungquyen.DPM.KIS.M.CA.T.01--BCKQPH.pdf

Tin tức về DPM

Tin tức cùng ngành