Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

HOSE - 13/09/2019 19:20:56
DRL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190913_20190913--DRL--CBTT-Chot-Danh-sach-Tam-Ung-Co-Tuc.pdf

Tin tức về DRL

Tin tức cùng ngành