Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTT: Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 3

HOSE - 17/09/2019 08:40:35
HTT: Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 3

Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây công bố thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 3 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190916_20190916--HTT--TB-va-tai-lieu-hop-DHCD-thuong-nien-2019-lan-3.pdf

Tin tức về HTT

Tin tức cùng ngành