Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SBV: Gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC Quý 3, 4 năm 2019

HOSE - 20/09/2019 20:03:03
SBV: Gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC Quý 3, 4 năm 2019

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận được công văn số 1709/UBCK-SBV ngày 17/9/2019 của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (mã CK: SBV) về việc xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính (BCTC) Quý 3 và Quý 4 năm 2019 chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian để lập BCTC của 3 đơn vị phụ thuộc và xử lý số liệu báo cáo tổng hợp.

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn công bố thông tin BCTC của Công ty phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và Công ty phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Tin tức về SBV

Tin tức cùng ngành