Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GAB: Thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

HOSE - 25/09/2019 11:33:59
GAB: Thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Công ty Cổ phần GAB thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190925_20190925--GAB--CBTT-thay-doi-nguoi-uy-quyen-cong-bo-thong-tin.pdf

Tin tức về GAB

Tin tức cùng ngành