Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVC: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

HOSE - 14/10/2019 11:35:24
SVC: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

ng ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191008_20191008--SVC--CBTT-giay-DKDN-sua-doi-va-thay-doi-nguoi-CBTT.pdf

Tin tức về SVC

Tin tức cùng ngành