Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NNG: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 14/10/2019 12:19:56
NNG: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NNG của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/10/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
          - Thời gian thực hiện: Thông báo sau trong thư lấy ý kiến gởi cho cổ đông

Tin tức về NNG

Tin tức cùng ngành