Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG-HSC-MET02

HOSE - 14/10/2019 12:56:06
UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG-HSC-MET02

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG-HSC-MET02 như sau:


Tài liệu đính kèm
  attachment-filenameUTF820191003_201910032020MWGHSCMET022020HSC20CBTT20GiE1BAA5y20chE1BBA9ng20nhE1BAADn20ChC3A0o20bC3A1n20CQCBC490.pdf

Tin tức về MWG

Tin tức cùng ngành