Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 14/10/2019 13:33:47
TNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNW của CTCP Nước sạch Thái Nguyên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/10/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/10/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán tài chính Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, địa chỉ: Tổ 1 phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên bắt đầu từ ngày 21/10/2019, khi đến nhận cổ tức yêu cầu cổ đông xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán

Tin tức về TNW

Tin tức cùng ngành