Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.REE.VND.M.CA.T.2019.01

HOSE - 15/10/2019 11:55:12
Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.REE.VND.M.CA.T.2019.01

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.REE.VND.M.CA.T.2019.01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191015_20191015--Chung-quyen.REE.VND.M.CA.T.2019.01--TB-phat-hanh-CW.pdf

Tin tức về REE

Tin tức cùng ngành