Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DSV: Trần Như Thắng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 7.007 CP

HNX - 15/10/2019 14:46:51
DSV: Trần Như Thắng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 7.007 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200.095 CP (tỷ lệ 16,27%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 7.007 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 7.007 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 207.102 CP (tỷ lệ 16,84%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/10/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/10/2019.

Tin tức về DSV

Tin tức cùng ngành