Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Haxaco đang đàm phán bán 51% vốn cho đối tác Hàn Quốc, giá không thấp hơn 50.000 đồng/cp

NDH - 15/10/2019 15:00:06
The Class Hyosung đã gửi thư đề nghị mua trên 51% cổ phần Haxaco với giá 45.000 đồng/cp.

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HoSE: HAX) cho biết đã thành lập Ban tư vấn cao cấp để đàm phán với The Class Hyosung (thuộc tập đoàn Hyosung Hàn Quốc) sau khi nhận được Thư đề nghị mua cổ phiếu của đối tác này. Phó tổng giám đốc Trần Quốc Hải sẽ giữ vai trò trưởng ban.

Ban tư vấn cao cấp có nhiệm vụ đàm phán với nhà đầu tư nước ngoài trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của cổ đông, tìm kiếm công ty chứng khoán để ký hợp đồng từ vấn. Vì Hyosung yêu cầu tỷ lệ sở hữu cổ phần trên 51%, do đó đối tác Hàn Quốc phải thực hiện chào mua công khai theo quy định.

Haxaco thông báo giá đàm phán không thấp hơn 50.000 đồng/cp. Trong Thư đề nghị, Hyosung đề nghị mức giá 45.000 đồng/cp. Trên thị trường cổ phiếu HAX đã tăng mạnh đầu tháng 9 từ mức 14.000 đồng/cp lên khoảng 19.000 đồng/cp, trong phiên 15/10 cổ phiếu đang dư mua trần hàng trăm nghìn đơn vị.

Ban tư vấn của Haxaco sẽ làm việc với Ban tư vấn tài chính của Hyosung (công ty kiểm toán KPMG Samjong) để tạo điều kiện cho đối tác tiếp cận số liệu tài chính đã được công bố công khai trên thị trường chứng khoán.

Kết quả đàm phán phải được báo cáo lại Hội đồng quản trị và xin ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt hoặc tại ĐHĐCĐ bất thường phê duyệt trong trường hợp cần thiết.

Trước đó Hội đồng quản trị Haxaco đã thông qua việc giao Tổng Giám đốc nghiên cứu các thủ tục hành chính về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% đến 100%.

Hoạt động kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm không quá thuận lợi. Doanh thu thuần đạt hơn 2.310 tỷ đồng, tăng 8% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ thu về gần 30 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ và thực hiện gần 25% kế hoạch năm. Lợi nhuận giảm do bị cạnh tranh từ các hãng xe, đại lý khác cũng như do chiến lược tăng số lượng xe bán để tăng thị phần.

Tin tức về HAX

Tin tức cùng ngành