Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TMS: Quyết định thay đổi niêm yết

HOSE - 16/10/2019 14:33:01
TMS: Quyết định thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex (mã CK: TMS) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191016_20191016--TMS--Quyet-dinh-thay-doi-niem-yet.pdf

Tin tức về TMS

Tin tức cùng ngành