Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thủy Điện Cần Đơn báo lãi hợp nhất quý III giảm 21%, đạt 71 tỷ đồng

NDH - 17/10/2019 08:30:35
Sản lượng điện giảm khiến kết quả kinh doanh quý III thấp hơn cùng kỳ.

Thủy điện Cần Đơn (HoSE: SJD) đạt 171 tỷ đồng doanh thu thuần quý III, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm 18,2% xuống 101,8 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp kỳ này ở mức 59,5%, trong khi cùng kỳ là 62,3%. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 41,5% nhưng chỉ đạt 1,6 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí tài chính lên 4,8 tỷ đồng, tăng 43%.

Chi phí quản lý giảm mạnh 61,5% và còn 8 tỷ đồng. Thủy điện Cần Đơn báo lãi sau thuế 71,3 tỷ đồng, giảm 21%.

Thủy điện Cần Đơn cho biết, quý III/2019, sản lượng điện giảm so với cùng kỳ là nguyên nhân chính khiến kết quả sản xuất kinh doanh kỳ này thấp hơn cùng kỳ. Bên cạnh đó, năm 2019 công ty hết thời gian được hưởng ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, chuyển sang thuế suất 20% nên lợi nhuận thấp hơn cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần giảm 23,2% xuống 317 tỷ đồng, trong đó, doanh thu sản xuất điện chiếm đa số với 316,9 tỷ đồng, doanh thu khác chỉ là 182 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 115,3 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ và hoàn thành 68% so với kế hoạch năm.

Tại thời điểm 30/9, tiền và tương đương tiền của Thủy điện Cần Đơn đạt 71,6 tỷ đồng, tăng 47% so với số đầu năm. Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng tại NHTMCP Công Thương Bình Phước đạt 101 tỷ đồng. Công ty vẫn có 556,3 tỷ đồng khoản phải thu khác hàng (cùng kỳ là 519,5 tỷ đồng), trong đó, phải thu của Tổng công ty Sông Đà là 539,5 tỷ đồng.

Tin tức về SJD

Tin tức cùng ngành